Wat is Mensenhandel

  •  Is mensenhandel hetzelfde als moderne slavernij?
  • Wat is het verschil tussen mensensmokkel en mensenhandel?
  •  Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er in Nederland?
  • Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er in de hele wereld?
  • Wat is het verschil tussen kinderarbeid en kinderwerk? 
  •  Wie zet zich nog meer in tegen mensenhandel in Nederland?

Wat is mensenhandel?

melding doen van mensenhandel

Er is sprake van mensenhandel als er sprake is van een ander mens bewust uitbuiten voor je eigen gewin.  

De Wet op de Mensenhandel definieert het begrip “mensenhandel” als volgt: “Iemand begaat het misdrijf “mensenhandel” als hij: een persoon werft, vervoert, overbrengt, huisvest, opvangt, de controle over een persoon wisselt, of de controle over een persoon overdraagt met als doel deze persoon: te gebruiken voor kinderporno, in te zetten in de seksindustrie, te laten bedelen, economisch uit te buiten, organen of weefsels te laten afstaan in strijd met de wet, of een misdaad of wanbedrijf te laten plegen tegen zijn zin. Zelfs als het slachtoffer akkoord ging met deze praktijken is er sprake van mensenhandel.”

Waroom wordt mensenhandel een steeds groter probleem??

leer meer

 

Mensenhandel is vaak een gevolg van grote armoede, als een boer te arm is om rond te komen van zijn opbrengst, dan heeft hij/zij zeker geen geld om een arbeider te betalen. De kloof tussen de ‘rijkere’ en ‘armere’ landen wordt ook nog eens steeds groter. Om te begrijpen hoe dat komt een stukje geschiedenisles. 200 jaar geleden waren wij 3 keer rijker dan de ‘arme’ landen, aan het eind van kolonialisme in 1960 waren wij 35 keer rijker, doordat wij deze ‘arme’ landen leeggeroofd hadden. Nu zijn wij 85 keer rijker dan de ‘arme’ landen. 

En ieder jaar worden wij ‘rijke’ landen veel en veel rijker van ‘arme’ landen. En ontwikkelingshulp dan? Wij ondersteunen toch die ‘arme’ landen? 

Wist je dat wij 130 miljard aan ontwikkelingshulp geven, maar wij stelen van ‘arme’ landen per jaar 2 biljoen dollar. 900 miljard door trade mispricing  belastingontduiking, oneerlijke handelswetten kosten hen 500 miljard dollar en we laten ze 600 miljard dollar aan rente betalen over allang afbetaalde leningen. Geen wonder dat mensenhandel daardoor een steeds groter probleem wordt. 

Wat is het verschil tussen mensenmokkel en mensenhandel?

Mensensmokkel is kort gezegd hulp bij illegale binnenkomst, verblijf en doorreis. Mensensmokkel wordt door onze rechtstaat gezien als een misdrijf tegen de staat. Bij het behandelen van de rechtszaak staat bescherming van de gesmokkelde persoon tegen uitbuiting niet voorop. Mensensmokkel en mensenhandel zijn meestal vormen van georganiseerde criminaliteit. Mensensmokkel en mensenhandel loopt in elkaar over wanneer de gesmokkelde persoon in een situatie van uitbuiting geraakt om zijn of haar schuld aan de smokkelaar terug te betalen. Als dit gebeurt kan de mensensmokkelaar mensensmokkel én mensenhandel ten laste gelegd worden.

Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er in Nederland?

 

Exacte cijfers zijn niet voorhanden. Het is een criminele activiteit en een crimineel meldt niet bij het Centraal Bureau voor de Statistiek hoeveel slachtoffers hij of zij per jaar maakt. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft samen met United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in 2017 het laatste rapport gepubliceerd met cijfers van mensenhandel in Nederland.

In Nederland ligt het jaarlijks geschatte aantal slachtoffers van mensenhandel rond de 6.250. Dit is zo’n vijf keer hoger dan het aantal geregistreerde mogelijke slachtoffers, wat betekent dat veel Nederlandse slachtoffers van mensenhandel buiten beeld van instanties blijven.

Deze schatting staat gelijk aan ongeveer 37 slachtoffers per 100.000 inwoners. Bij twee groepen is het risico op slachtofferschap het grootst. Van Nederlandse meisjes tussen de 12 en de 17 jaar wordt 257 op de 100.000 slachtoffer. Voor personen van niet-Nederlandse afkomst geldt dat 311 op de 100.000 slachtoffer wordt.

De rapporten en meer informatie kun je vinden op de website van De Nationale Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er in de hele wereld?

 

Schattingen lopen uiteen van 25 miljoen tot 40 miljoen. Dat hangt ook af van de definities die gebruikt worden. Sommige partijen rekenen ook gedwongen huwelijken en andere slavernij achtige omstandigheden tot mensenhandel en dat geeft een ander beeld dan als je alleen arbeids-, criminele en seksuele uitbuiting meerekent. Niet dat dit geen grove misstanden zijn, maar de meningen zijn verdeeld of het in alle gevallen gaat om mensenhandel of niet.

 Wie zet zich nog meer in tegen mensenhandel in Nederland?

Samenwerkingsverband tegen kinderarbeid.  https://stopkinderarbeid.nl/