Schrijf

SCHRIJFACTIE

Wat Doet Mijn Gemeente Tegen Mensenhandel?

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de bestrijding van mensenhandel, ook de gemeente waarin jij woont. Maar heeft de gemeente in jouw stad of dorp haar zaakjes wel op orde?

Keer op keer blijkt dat het merendeel van de gemeenten tekortschieten in de aanpak. Er zijn gemeenten waar men het probleem onderschat, geen beleid heeft en daardoor te kort schiet in de aanpak en de opvang van slachtoffers. In 2022 moet iedere gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel hebben.

Be Slavery Free weet uit ervaring dat burgers die aandacht vragen voor een onderwerp, invloed hebben bij gemeenten. Want als de brief/email gericht is “aan de gemeenteraad”, ondertekend is (dus niet anoniem) en een verzoek of vraag bevat, dan moet de brief altijd worden beantwoord!

Dus wij roepen je op om jouw gemeenteraad te schrijven en wellicht wakker te schudden. Hieronder staat een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken. Dus kopieer en plak de brief, of schrijf hem handmatig over, en bewerk de tekst voor jouw gemeente. Uiteraard kun je ook jouw eigen woorden gebruiken. Vergeet niet te ondertekenen met jouw naam én handtekening. En wij vinden het heel leuk om jullie antwoorden te kunnen zien. Mail die aub naar info@beslaveryfree.nl o.v.v. Schrijfactie gemeente

Nog even voor de duidelijkheid, waar gaat het precies over? De website van het Centrum van criminaliteitspreventie en veiligheid zet het zo op een rijtje.

.

Voorbeeldbrief

 

Aan:

De Gemeenteraad van

Adres

Afzender:

Naam

Adres

Datum:

Betreft: Vragen omtrent mensenhandel in onze gemeente

Geachte leden van de Gemeenteraad van ….

De regering gaat een vuist maken tegen mensenhandel, zei staatssecretaris Habers op 13 november 2018. Hij wil daarbij ‘de gemeentelijke aanpak versterken’ (Punt 4, blz 9 van Plan Samen tegen mensenhandel * )

Daar ben ik blij mee want ik vind mensenhandel een mensonterende misdaad en wens vrijheid en veiligheid voor mijn medemens. Volgens de website van het Centrum van criminaliteitspreventie en veiligheid spelen gemeenten een belangrijke rol bij de integrale aanpak van mensenhandel en zij geven de volgende richtlijnen:

 

“Een gemeente voldoet aan het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel indien de gemeente:

  1. Werkt aan actieve signalering van mensenhandel.
  2. Een functionaris heeft die optreedt als contactpersoon binnen de gemeente, bekend is met de bestuurlijke mogelijkheden om op te treden tegen mensenhandel en bekend is met de instanties waar slachtoffers mensenhandel terecht kunnen.
  3. Gemeentelijk beleid en lokale regelgeving heeft dat de aanpak van mensenhandel ondersteunt. Beleid gericht op prostitutie, met daarbij aandacht voor voorlichting en hulpverlening aan prostituees en de aanpak van seksuele uitbuiting, is hier een onderdeel van.

De achterliggende vraag is hierbij: ‘Wat is minimaal nodig om mensenhandel vanuit het bestuur effectief aan te kunnen pakken?’ **

 

Ik woon in deze gemeente en wil graag weten hoe het bij ons geregeld is. Ik stel dan ook dezelfde vragen aan u, leden van de gemeenteraad:

  1. Werken jullie actief aan het signaleren van mensenhandel?

Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

  1. Wie is de aandachtsfunctionaris mensenhandel in onze gemeente en wat doet hij of zij? Geeft hij of zij ook trainingen aan het gemeentepersoneel over mensenhandel?
  2. Wat is het beleid op mensenhandel, de opsporing ervan en de zorg en opvang van slachtoffers; en waar kan ik die beleidsstukken vinden?

 

Ik wens jullie veel succes in de uitvoering van het vele werk binnen de gemeente en wacht verwachtingsvol op de antwoorden.

 

Hoogachtend.

 

*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/13/tk-bijlage-3-samen-tegen-mensenhandel

**https://hetccv.nl/onderwerpen/mensenhandel/documenten/basisniveau-bestuurlijke-aanpak-van-mensenhandel/